Loading...

โรงพยาบาลเชียงยืน

เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

EGP

ลำดับ
วันที่
ชื่อเรื่อง
ไฟล์แนบ
1
26/01/2566 จ้างจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-266fc7ccb2e9e9cf45d4822500e315752d
2
25/01/2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-2595ae07305776c8249fd1074247a1ed31
3
21/01/2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-21b58c1672bfb1c82d2ed62651db7c216a
4
19/01/2566 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-1993003a987e942a10076a1bd36ddc2327
5
17/01/2566 ซื้อโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-1779ae4c765c6374a25ad09c2ecdf4cb53
6
12/01/2566 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-01-12da891f2ab3d92ef470a0dc64d16b2b9a
7
12/01/2566 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-1262ee0abb25a9ee2044da80e5e15f6a00
8
11/01/2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-1143c1f0603abf77abccf9d35b482c6d03
9
10/01/2566 ซื้อเวชัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-1024a9e1d801f01b4760a14625cc4ce630
10
06/01/2566 จ้างจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-0641986e82c3f62407d174cc90ded1489d
11
04/01/2566 เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ 2023-01-0411c00350181a83176d9a20271cf8f860
12
03/01/2566 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-03dd22da8e00a8771761b0fd93de676d66
13
29/12/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-29aa44612201e7a68364ff033605ca4bae
14
29/12/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-29dcf5c52940146d37bfe793d15ad40ded
15
23/12/2565 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2022-12-23bce1f03d84b57ed1292d34fa1826a4b6
16
23/12/2565 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-12-238148838ce5f680b86e154995da47996a
17
23/12/2565 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-12-233d90872bc480d0cd8bc7f3a75674187a
18
23/12/2565 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-12-23e2f243129419130bba88cc661065c21f
19
22/12/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-221fe8d4e02ca0e45b20ff8306f32857c7
20
22/12/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-222068791c80c3633a885e4fddf11a377c
21
22/12/2565 ซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-2238c1e18944f19434121acb0cd971b97a
22
20/12/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-20ca118a82998961eb8aece3543c4e8372
23
20/12/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-20ad5c00153a60a17e7f734fbda9207d76
24
19/12/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-19101a452ff3c4f30f5ce1185cfa34b4c0
25
13/12/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-132918905e5d0f32942256e9cb1f34865a
26
13/12/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-13b560b09e79a380486886b297a860b88f
27
07/12/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-07691adf0c2b857027248487cdf3f7b105
28
07/12/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-07b51a628eef49bb60471c1bfbc0bbc032
29
07/12/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-07ad937c77d0baa39815f43607ba09257a
30
07/12/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-07f52097b10b1b571c61e9c1dbc8047b64
31
07/12/2565 ซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเลือด เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-073b01d2f113afd624d1690a6eab927ae7
32
07/12/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ฺ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-07548e8fc012495f28a76bf2bdae79f8ef
33
23/11/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-2333a7deabef25fd090b7120fbc4b96629
34
19/11/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-19932a8f4c2ef04c4af05c994241a3142f
35
18/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-18ed7197882de799d454b26bb5418e25b5
36
17/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-17bf2dffb7e07c41d93791aa823f179a2b
37
17/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-17cbc8d8e9b3f208254d417ba837c4d5cf
38
17/11/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-17d2f9f98c14147d0ba0405e5dfc866578
39
17/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-17499c7da1ca8035c377a358c6d519935e
40
15/11/2565 วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ 2022-11-15bc5345815f52988dea4f90934a0c17a7
41
11/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-1160684d0149b94e1de98dca0f0a23da84
42
10/11/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-100b1550069a731f6b5281e8b4df4e2411
43
08/11/2565 ซื้อPS Test Tube 13x100 mm,1000 Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-08236172eed1a30405da4fef2f43cccef8
44
08/11/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-08b2c05457ac371436a52800348400ec3f
45
03/11/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-03110b417b19d84dfcf1e257f55be6b5f5
46
03/11/2565 ซื้อคลอรีนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-03ade5f16cd56bd8fa77c7e21ed556e7fd
47
02/11/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-02ff3e17239734abd5183497c99ab2b9b1
48
02/11/2565 ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-02b76c7ca51fc9d027d1a1758610804bb9
49
02/11/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-027210aeabcaa5453a0c6dad0500fea6b6
50
31/10/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-31c6c0d8b8c2a1fbcf4c5a82bad83b2216
51
27/10/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-27875bedf903480008afb0cbc817080aa6
52
27/10/2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-270f6e7936807ea2d78d5af53dd1f1a185
53
18/10/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-18ae450a2a0f0dd7ae44cb6ef813ae17b1
54
18/10/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-1805535bb299f041f5cc084160ddd9fa82
55
18/10/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-18e7ee5bbcbe10eaa9c5040e671f3cdf81
56
18/10/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-1884ae8919974138d932f2e49df7814359
57
18/10/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-18483539806a5b6a41d072f2958e490a05
58
13/10/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-13d0ed3e8c0a90529cf370bc51f47ce326
59
12/10/2565 จ้างจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์รอบอาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-124be8ba5cb78d72afef566650bb2f4896
60
10/10/2565 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน หนังสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-105ae8ae86cdd4d7ee911849809c09fc76
61
10/10/2565 ซื้อจอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๒๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-10861568b1b417ae48b88b7d173a00cf8e
62
10/10/2565 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-10668af48810a52181a9b724ae62642a2c
63
10/10/2565 ซื้อรถเข็นจ่ายยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-10a6a649fd31275b99c27b4c9ed070a2ca
64
05/10/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-057614e37aed0d1184d311375a82895555
65
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-04463c1d3ba06a912b1c7d07c4d39696d8
66
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-04679d89bb5b421d79f57861e0e527a72b
67
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-04f6275e8d52803a78c6894eae4007f79b
68
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-04f2cb5143eeef4929c724f2855d5b1f44
69
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-04272f92170344c8b4a0cfe1e605ffccd8
70
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-0402c66b53b356bbad1221235fd6eb325d
71
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-04e85bbd22376400cb673566d4e70a933d
72
04/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-0428171ae834410a2e2674a43eb4be410a
73
23/09/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-2349a3b17995c162269e2d7f4d96195849
74
22/09/2565 จ้างจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-22f7bd3cf48bd8522e9e8bbc3ad2d58a5e
75
21/09/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-21caa1e44626c55b9b891288375bca587e
76
21/09/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงพร้อมทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-2130a436dc5158a166988a53336d6db23c
77
15/09/2565 ซื้อโคมไฟหัวเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-159c2c5708bdbbca41da39a96fa6d8776e
78
15/09/2565 ซื้อชุดเตียงนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-15d2d1b117f75d3becb4e210a41019b97e
79
15/09/2565 ซื้อรถเข็นทำแผล แบบ ๓ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-15b1651fe6a8fd2cc3eec95406c9376c6d
80
13/09/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-133c638956a34e0da283a17a900714f48b
81
13/09/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-13f559e4eaaade8276ce44ade78371c555
82
13/09/2565 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-13d67c6d9e2f9b8ef984055be24197979f
83
13/09/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-139b227f4d24a99bb16e7a4f6f14ff5d5d
84
09/09/2565 จ้างจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์อาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-091e623b0725a17e8d4e46502513a3a4a7
85
09/09/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-096e228ce027c81767e79c14103137682e
86
07/09/2565 จ้างจ้างเหมาติดตั้งปั๊มหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-077bc42a909f1d8e26a8b92fc395dd1138
87
06/09/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-06b5babe520b117c97f57c645d53d9d85c
88
02/09/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-02c164225a393ad641aee19fcb1612c387
89
02/09/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-02951233785e463ae834d6d89a06d0ea09
90
31/08/2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-314f062ef1acf4f1fc42b73e0702ba1c9e
91
24/08/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-24e3e5c689a038b410370bacee5b758cbc
92
19/08/2565 ซื้อผ้ายาง ๒ หน้า (เขียง-แดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-19121ca8c86ea32965945c71b373260b63
93
06/08/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-0602bca52c090a26efb03fe22bb9fc2865
94
27/07/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-273cc3487753270ee45e15d3d14a0e0ef9
95
27/07/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-2720191c5fe4e34f3e267856d1accacf87
96
27/07/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-2764a118397063fc1b9dc057b3596f7fea
97
27/07/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-27a3a22e1ba62e7fd05193eb56dd395122
98
27/07/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-2781801823640d27b228c3c6bde6b12f46
99
26/07/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-2628d70e6b8698624e6444d28487099f1e
100
21/07/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-21f1c47503550de635b0232de4dd1bee98
101
21/07/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-21b206d75fa90f73674e540ec1f6a8708a
102
20/07/2565 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-20cfc11d5970097cc83f6a73fbbea18177
103
19/07/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19e126f3d6872e1c16025a34496b24b1fc
104
19/07/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-196438c71c02b91e7142e3afeda6179edd
105
19/07/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-196c768f0102056da06b55497ff3493762
106
19/07/2565 ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-191a8022be44a9546bbb04cdcb52963f31
107
19/07/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-198d43657fd02878fdb2d512028ea5d97a
108
19/07/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-192978e561dc021984169623ec25383b29
109
19/07/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19a17ef45125b6a24a6a4419ae2b2e3735
110
19/07/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19bc1da7d0f5765c888a186ef8d8f0e350
111
19/07/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-196ae64c6550d61b70390c3ce86771a875
112
19/07/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19e598a52361f08520f4c29dc62eb0663c
113
19/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19c95495fcde3de511480be6ec53c39b38
114
19/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19ef3a61459820f5c0d212ac73cad8ffc6
115
19/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-1939b53a476fbbed2ce9a89689a2784d5c
116
19/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19fc7f777268de46a8b08508d45bb3e8d6
117
19/07/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19afa9b92f96e4dac2733abc3d3146a2c0
118
18/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-1808d32e8b9306ca2fb07de6dbd9a35978
119
18/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-18b879d810449e9536963d56e49d5eb701
120
12/07/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-12eac99abaea582a5175408977d4a66faa
121
12/07/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องแถวพักเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-1280358b6532bea6ab128f648fc455ce41
122
12/07/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยในชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-12f389987c5f8e79c59847f92113002722
123
12/07/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-124936a00fd5d4bd4fd7270552015616b8
124
12/07/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-123d4bb1b4e6daca616bef47f95eadbf32
125
12/07/2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-12e35099610137724098e540023ea34bae
126
11/07/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-113c5b598b21f4b6024234c48806d8acb4
127
11/07/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องเก็บสารกรองประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-1133bce8d7ef42fe041ffbaaeae9a9d600
128
11/07/2565 จ้างจ้างเหมาติดตั้งปั๊มน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-11d96462078b85c708e640ea8a4918bb76
129
08/07/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุม ตึกส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-08ef1fbafbbdf82da7d6f5b0ac072abed2
130
07/07/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-07655812c191d7dd2d0f53af8c055cc42b
131
06/07/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-06ea71c2bf7be31ba7bb623c21afa38b31
132
06/07/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-060b694832d6850016dd4750ce979167a5
133
05/07/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-05791f1b757589e9695328633dfde1dd8d
134
05/07/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-058e901e00cce117f29b830538ced7c1c0
135
04/07/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04f71134e089f6f2dc627eec89527167d1
136
04/07/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04992e8e3f97696c26d58b5bb6904a8f60
137
04/07/2565 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04a8d8239efa3c60bb53c983d4f9af8208
138
04/07/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-0415353b71840e1fab85982a452dcfa8f7
139
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-040f6fae62f0cd1365e4161e08fc8d0099
140
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-0490ca0815f61e8b3c747f4721bf0f733f
141
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04c9a4b6d7860c6c11e8272816beae5b87
142
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-048c87a7e4fea23f2941199b49429e440d
143
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04eb689d6ff67e86d4716252d253c69c90
144
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-0447d3dd98197c14d2a593720221a2743c
145
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-0402575ec283c392678b9db3584588e62b
146
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-043b451ad5cb89f6b984cfd4f6fecd5e40
147
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-040a5fb376bf09fd4f7d48272022bced8d
148
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04b7e38c7e8ddcd4c2405d87636e025f7b
149
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-042c146b18fe43a1d63a3ae2173e45a674
150
04/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-0456a57dea82d6b3f85ed5b01ebc0baf1c
151
04/07/2565 เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ 2022-07-041f7198e9d29d2b8d00cfd4244e1ec489
152
01/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-01ae53e829312fa8404a91f79f0fea3bfd
153
01/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-011fa900bb352ca8785382f554a82cca53
154
01/07/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-013412d7997b2e80b6fd522e754e277078
155
30/06/2565 จ้างจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-30fcd53743effbe66e029877036fa11a6e
156
30/06/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมร่องระบายน้ำเสีย รอบอาคารส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-303268302dc6ff13fe39eb0da48ae5f1e7
157
30/06/2565 เช่าเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-30054ce9900ece1b98b646950af6c820ac
158
30/06/2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-302718ccd9abd82ca3ac3bd9619721d465
159
30/06/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-30a9887a1d5820b8335dc714d11a8e90a5
160
30/06/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-3064bc4476b39ea43b6ed92a5ad0bcc743
161
24/06/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุม รพ.สต.บ้านแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-24c1c0e66c5ed4350296a5ffbabf3e21cc
162
24/06/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-24a247e5705c34b4d03fbc74adadb9872b
163
24/06/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-2467f2ac26a25f74077d088f14f6153034
164
24/06/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-2424e9254060bd3392e3a8ed4a751c6ab0
165
24/06/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-246a0bafd66d36bc3339df87750b04962f
166
24/06/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-24f59ec3651b736759ecd27e23c265c7df
167
24/06/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-248f4fd92119b824b8caf8738aeba16696
168
24/06/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-248207b75351d7c80808fed98112cee8e9
169
23/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-233c2ef2b38edd2d1d17743e1192e231fc
170
21/06/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21ba52d89e8c8f66c76b634693ff3700ae
171
21/06/2565 จ้างจ้างเหมาทำที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21e1d91f50606573f6fd1df849a2ab773d
172
21/06/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-218a9d8796db8fb2a5cb97c89651658677
173
21/06/2565 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-212471d41dc909679f5875fc51586851a4
174
21/06/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21bbfe9f8f9efb1c7abf5977cbac9eac3d
175
21/06/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21e06e439bc7c2d9527733ea18eb04ab2f
176
21/06/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21152a8dd8ad8f26d1f60c900d11930b0b
177
21/06/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21f4ca9296294c316c19c75a3ba7d43635
178
21/06/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-217b447cb5c7661a1bf9046268987072e6
179
21/06/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21546551fc376023975a80a57d8aeceeea
180
21/06/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-215e8264a68313a8aa43bc96c62e914931
181
21/06/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-2184aed898bf75195c2f5c04785c8c9067
182
21/06/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-217195bc679f8dccf2b6f0ea0066f911c0
183
21/06/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21c2d68561eb29463c399441ada9e3a1b9
184
21/06/2565 ซื้อสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-2163fe19ab538b024cb983fb55c191cac2
185
21/06/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-21b9b8413cccb93f8f0ec5d042ff24cff7
186
17/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1725a1fa3e5558b957c87b70dba0086e5d
187
17/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-17e58040497a80869cbcfdf73da979f759
188
17/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-173d0202a17c01d9afcd8e54fa0ae69319
189
17/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-170c176c321cdacb7652618396283b57af
190
17/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-173e03dbd09d98c90ee4d51319c333f081
191
17/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-179ec6a39e2b05c577759d73a0fe1d63e2
192
17/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-173ea006864aa7f6bbabfc7553c0b8b47a
193
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-163999f09866d9741448073cbeceea7834
194
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16eca431be577fbdc63c2c211ba48dda05
195
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16b05b4ddc7485d7bb638361e41060e738
196
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16d193a647267b21a2f8f01a9df22c6a56
197
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1622b392462ee10283587858c1b9f2d3b7
198
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16e9dbf2c68ee9d3c4892ed2a8711f157f
199
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16acb4a6bf1e6eb2f66f809b30fc15d2c2
200
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16f48258331b1f8757c5324ae2feca3538
201
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1610c4f7cf1a8635e3bbb0ad09b010b9c4
202
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-161c12e3ec9e5b4b4e25fa0c9a79db627e
203
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1623b97d67ef273282d4c85a68416bf09e
204
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16f3e1af7476c5273939549653801ea234
205
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1601c4315d653be45b37751c62900a012f
206
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1654c220f859a9e13e06a0e9f928b1f863
207
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1602ffd5f05fe01df23c6d0ce62ff42556
208
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16ce95d50de38871a776bb6926899f2ebe
209
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1604db98ab9602fe58de35c7487c19a069
210
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16285b51668db34185f371f1d917a12159
211
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-166cd8978d2d572302f63d402300d916ee
212
16/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16ac3c90a2f1ac9e2f8e31526d368bbba1
213
15/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-155c83714f7c3c1d59d36dd4abbc301149
214
15/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-159e1e023010e464f9791473adcd661c8b
215
14/06/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-14996b62c3ce4555eb28f7d31b6f0b16ce
216
14/06/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-14ea5a3665b9c61eb1eeadc0e4376e6677
217
13/06/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-13022c78692275ad96ee3e4f2365c96c4c
218
10/06/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1084d8ee0cbf0474405c378e5b264f26e9
219
10/06/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1031ddcef9c4d525ea1bbb34ca604d8238
220
10/06/2565 จ้างจ้างเหมาติดตั้งตู้เก็บเสื้อผ้าผู้ป่วย แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-10a4bdbffb522253d608d245b4fc9dfb9e
221
10/06/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-10d1ba89ab5fa642a095cd9bc7394727a9
222
10/06/2565 ซื้อถุงขยะแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-1020dcc86d03e4650540eff6b2eea4d09d
223
10/06/2565 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-108ede2f0b5b0b6638070281e57dd5513c
224
10/06/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-104a062dad702cd88db9e1f62848238aaf
225
08/06/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-0875a34f634f18aac18f5479e6bfd527ee
226
07/06/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-074efa8d35bc56231f91b9d7f2db617314
227
07/06/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-07f07a43f856de81e8ad65ddf11bb5bb46
228
06/06/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-062ee0b91d303c3b3d2d84dea841641cfb
229
06/06/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-0638859f7287c3e40583f123b3c302cd0b
230
06/06/2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-06603729aaff63d377c2039b1585dfee2b
231
02/06/2565 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-027d054fdb271e6fefd8c8728a3f995e8c
232
02/06/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-028d25e039a75168d0008d5fe08fa8f34a
233
02/06/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-02771dcd7d08b361159cc9effdbd2f5559
234
02/06/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-02689536b85446ecb8a55eb179a9186378
235
02/06/2565 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-025a1845b7b47bd68942a9bc5c80585958
236
02/06/2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-0207f06f3a6eaa9a5b080eef803aa024fb
237
02/06/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-026b0a7522d2127d09bc3fafea49d77e1a
238
02/06/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-020a52e969b2189675bfe6548aa819ef75
239
02/06/2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-02d6e080f72b27b16741dd15dde61477ae
240
02/06/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-02457a4f74c389382a212e523249f7c137
241
01/06/2565 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-01e224caaee52f51e49bbec2121e68904e
242
01/06/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-01097d578b84146fd4ea3a75652f5e5a8b
243
31/05/2565 จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31f115a1a0ddcfabb3ec14d6e6cf35aee0
244
31/05/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-3192f7eb61cec112281c04acc194d3ed69
245
31/05/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31e2c851821c040ae231ab805b9512b1a6
246
31/05/2565 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31cda6dffcde567aaa67c064542c01cfee
247
31/05/2565 จ้างพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31823d6ec092e33f6e45506b329f73e2ad
248
31/05/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31367e8f86ed86ae07e2e6970d4136be1c
249
31/05/2565 เช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-311b80c4ba59c20918170f90ca8f01aad1
250
31/05/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-3195c1053eb277adda7d799d0e3341fd14
251
31/05/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31fe233a50b4cd3ffd84cdc80f7ff8a24b
252
31/05/2565 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31092408c95d8ea44a2445dfa1f4e0e729
253
31/05/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสด เพื่อใช้ในการปรุงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยพิเศษ/สามัญ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31bc10152a9861902b42fdc55acd3e6983
254
30/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-302309aea3749789bc1f55846de1e6ff99
255
30/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-30bbdd4ad209111d1e2b65832265e3de50
256
30/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-30acb06998c3b41d3000bc74c8e5ee18d8
257
30/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-301024009c31404862aba1facf1f9af3db
258
30/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-30b42d516ded968137a10b37e86a5b15ae
259
30/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-30efd0f29ef84b693a555f8c341b319785
260
27/05/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-274acee2568b229ae4bb44f43cfada08dd
261
26/05/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-26997d107d3c40aa0c147136aad5f3dbb4
262
26/05/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-2646d7267c1a37f2647d79c61832a4cb35
263
25/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-254dc8fffd707fc15ef02faa74eb91e54d
264
25/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-251c84a06e8877317255d832c1998a7200
265
25/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-25f51d09aea752a94830d3d7c8676aedfe
266
25/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-25d1951a0d1df80b72a248e58b692cb87a
267
25/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-2527539a3a881c706e3cb24715a91f6610
268
19/05/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-196462bd65c7e9e6abb1bf42f3bf8523ee
269
19/05/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-1975bb3ef1427416738f4bcb6451fd27ec
270
19/05/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-19e7d95e7c7ec5c239fa63d0fd911b70d4
271
19/05/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-19efaa24f0baf187b66344dacb397c6fd4
272
18/05/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18f83a60b7f033768854fe61d5d8210157
273
18/05/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18f3f904dc7868b3c472687afe79c22e89
274
18/05/2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-180da5cff6d5326e5ba8371dfb6d93af12
275
18/05/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18a6d7b3402b657fea667822050a828a65
276
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18481d3693e192d35d5f587367878d8903
277
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18e66a5ccb53ae5784cb0416a3c374c106
278
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18ff2a2b645e4d80b5960d1d0e6aa14a98
279
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-188135eadfc784ad68fb62cd170604ba91
280
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18ee803d0e6285406e7fc194752c85d357
281
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18a2b0b3ec50b51d47a997b6ede2ea1a38
282
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18d2c5ffa73670785971cfd7effa466fde
283
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-1812265dfbae0ffc677345c14037ce8af8
284
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-18e2d539cad7f9d35bf446cbfa13d728cf
285
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-181f33360d79c0a1d608c6014e438521b0
286
18/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-189835d3eb8d1db57674cd68205c90c6de
287
17/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-17abf1417d303d07d11bc25a319f09b278
288
17/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-17b2b689a3485a65fd0d098eaf25c9188f
289
17/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-17c2df4c28e594bf98980721fcd92b4dde
290
17/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-1709d49604b9fb1e3e28c1f3726cce42c3
291
17/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-17578600b443fdc3754af0840e0242ff69
292
12/05/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบน้ำ RO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12b0c9e1b575cb139c3a342b76f68342fe
293
12/05/2565 จ้างซ่อมแซมฝ้าและโคมไฟภายในห้องแยกโรค อาคารผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12d405de3259d1ed1e995940ba1fe7fc10
294
12/05/2565 จ้างซ่อมแซมระบบดูดควันโรงครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12294f78cf1dc2924fe14ebfd475e6f455
295
12/05/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12ed969cb1a84cdec0f125865475d43f21
296
12/05/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12cf2d2b7f5992eed4219a45f0bb890b80
297
12/05/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12da8688ef3b88e7d3427709550651a940
298
12/05/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12b4062aef0e89dc02c98658db9b22fc4f
299
12/05/2565 ซื้อซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสด เพื่อใช้ในการปรุงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยพิเศษ/สามัญ ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-12619504236af0ff8d79e1818e6c50efeb
300
11/05/2565 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย,ระบบน้ำประปา,ระบบน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-11487d1642da7ec964fcdb4d441adf7f13
301
11/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-11f74ae203c4aa5de0423793b593c02f15
302
09/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-097c4248c94ef7aa00e52c124a28d128a3
303
06/05/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-06686fe14e993366fecafb3c79fd9caf98
304
06/05/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-0625066b51ecf1c3e14948ed92a73e285b
305
06/05/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-06b01ec43bd6985aa48fcfab2b3c89f1cc
306
05/05/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-05afe5fd170e8f4d9b1d958cc5a15992be
307
05/05/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-0586b5e8bfce962f63e23cb85d18e5ba56
308
05/05/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-05ea5dcd325dee29f8584285eaa531992b
309
03/05/2565 จ้างจ้างเหมาจัดทำสวนสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-035021638829760e49a6579865fcd03da4
310
03/05/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาพร้อมเปลี่ยนฝ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03473eed57c80cc09a74aca71516173fb1
311
03/05/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-0307758d01063379a7c4f0dd92e4d233ad
312
03/05/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03bc8eb02736667eee993b5579922dfb74
313
03/05/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03b21dbbe7fab2ae44b5f1d4b939f6eaa0
314
03/05/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03180e75e37bf05dc27130a3e758d4bb02
315
03/05/2565 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03b360b10210c6b21eb12406ea6b388a78
316
03/05/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03f7a8dce77ab531c22674f6193bddb8f4
317
03/05/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-032138fca723f6e483dd9e006b9d0a1505
318
03/05/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-037e213b64b7f26bc8cea7b49ddb8c468e
319
03/05/2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03e0dffda9bdc9714a8b0dcddb40512a36
320
03/05/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03a2ad360e31375e5581aedc0f726e043d
321
02/05/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสด เพื่อใช้ในการปรุงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยพิเศษ/สามัญ ระหว่างวันที่ ๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02cba8f55f6f04bb1c13704261f7126002
322
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-021bd585562dab2ee486447c2573eb9287
323
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02ff2d869faed56113e0b6e1ccf2c48be4
324
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-023c65896c0e21d8983d73afec7da03e9a
325
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02940180654530ddbda3df80358909018f
326
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-0290832515777970f2831f111e750a2a93
327
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-022f9300d0c2c524c993e3e65b2c50387b
328
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02440ec14c1add6c954c1ed252ade6e7ca
329
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-021a991d06a2693d6ee642c12deca180dc
330
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-022cef628942269fd366ad34be4a5a99a4
331
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02ec23987ea5c59a15ace0dca1d6004674
332
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02d5e319b93882a2e4c0e8b810d7599b22
333
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-0282ec49e4c885e40e696ed37fb1952f38
334
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02c151451395cadf1aefd346146f63acd3
335
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02d56edb333275475057a2c036714158ef
336
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-024c27d60e1f79361f5bc7efc50720e9be
337
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-0275432866388a9d8cf27fdfd8ee96a523
338
02/05/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-02ec9916e2a6b1b2d62e522fa4fad40ebe
339
02/05/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-025e99e8b65fb4ae1e0aab76074fb17a0f
340
29/04/2565 จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-29b2796509270a9d365b3eaf72f93cf7d7
341
29/04/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-29e39e15524492449f79ff540e13a3e2a4
342
29/04/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-29ba4fbe0f952397029e79329b5047a365
343
29/04/2565 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-29f3d36acb4155be0e9043dc02bc1081a0
344
29/04/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-29fdd6ba72ea3661e84a7b7597261d475d
345
29/04/2565 เช่าชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-29ec77c28c8a870abfbdfa439263a0363a
346
29/04/2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-29ac42ba420449a54efc5f46ccac860794
347
27/04/2565 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงรั้วตาข่ายถัก รพ.สต.บ้านเหล่าบัวบาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-276c1b327e2981af82dc58af4443262304
348
26/04/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-26852281dbdcb5d40c653691e0943ca3f8
349
21/04/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-21c2b051a7e9eafd8fbdf83d7ae4e23da4
350
21/04/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-2132e0fb4ee2859a4872a3a6c3136022b9
351
20/04/2565 จ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-2027db48c0469e0371be11e96d970ea953
352
20/04/2565 ซื้อน้ำยาล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-203de514d4a4338f4d5a1aa16c987432ec
353
20/04/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-20309fad0cdf4f72f3a968eeb69f020997
354
20/04/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-200cebef6a30985a2af635a98de3260fe9
355
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-19bfde301dfd141c5ffc5beb82232be089
356
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-190b3f97a8b2931b5abec1c67effceb2bd
357
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-198391ed727125708002a77035fbc894e1
358
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-19fbda793db4b1ea07488a228e33644861
359
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-199432a3f2a577afd6198bee55013c350d
360
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-19908c54e4d2a19a9ba98c7c64548e4928
361
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-19664e7b2844bfeef7c1e3d15029f7821d
362
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-194dcc3986a4c4ffa129d7d2d9cd6576fa
363
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-19df7098250215f381a8964871801e3c0c
364
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-19f4db7b92859024a1f030313b85b04226
365
19/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-19975a71183fe225b3b08dba47ddacbc73
366
18/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18e5521e53abb39c744e91f18886fa5aef
367
18/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-1806d34ee2b2005789a9847387126170d2
368
18/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18e79703f6f0596aafe23951a2c31b0d42
369
18/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18a6b23820b2eb3f717f1172e6c8edf9e2
370
18/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18b5c0bc3f439585e09ad417656e9065d9
371
18/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18297153ded4cb581432df43e5d190e325
372
12/04/2565 จ้างทำเสาธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12a635420485a509e61a8b3e006b7761f9
373
12/04/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12c42930b0e08d66c330ff28fc7fa4db26
374
12/04/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-128c8054db93e003d9679af7f7bad234e4
375
12/04/2565 ซื้อCOVID-๑๙ Rapid antigen test kit ๒๕ test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12a87bcc358249d51cfdca0e44cd3b978c
376
12/04/2565 ซื้อผ้าฝ้ายฟอกขาวหน้า ๖๐ พิมพ์ตัวอักษร ม้วนละ ๖๐ หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-126a9a1f6f16e02eb6a258b331d5dadc91
377
12/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ชุดถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-120a7afc0fa02a8abe031faef5b96cc244
378
12/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ชุดถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12ffc9d7c805a15fcff52c5c22eb7dc334
379
12/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ชุดถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-120b2c9f1703f176ca9e172c8812775969
380
12/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ระหว่างวันทีท ๑๙ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12c3009e1b51e2faee87c7ca1abda6aa3f
381
12/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-126b08454bc4d335c141b3ecfcc02b5b70
382
12/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-128601374b3674edfbc5b3c8e889f9d159
383
12/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ฺ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12496b49cacbf2b9e19cee708c1ffba5f6
384
12/04/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12a07de4800d2937a2c97605b8fef242fa
385
12/04/2565 ซื้อเสื้อผู้ป่วยสามัญ พร้อมพิมพ์อักษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-12582c229d913158ea8250d96a15e0270e
386
11/04/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ-บัตรตรวจโรค โรงพยาบาลเชียงยืน-สมุดประจำตัวผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-11618a5ebac3781e328824a6b8bb783516
387
11/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-11f6ecba799edc10b70808b082907382d3
388
11/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-11040bfd7e7d4a8980122cc8ca83a068d4
389
07/04/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-070dc12a510d218674a82e2092fa16f635
390
05/04/2565 จ้างการจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-0596e7a181512689f8f019244fe9947887
391
05/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-057166ddfa9290a216f051905e0e9f0a02
392
05/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-0549d045cbe973c52d63c9b3d1b81f5e90
393
05/04/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-053344689c7d6fec73170767262a485c73
394
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-058e68685ab7d4b3d7ace0ac22fb3738a4
395
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-0564d92e8f8cc680ed8c34078bb5e1360c
396
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-051e324a0c6938d3736229d8d83e4d6f4f
397
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-05b2c81600f290c8dcc6379c6d6fc52b11
398
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-0513f42ece6c5529ab2c1f9e677471bcf2
399
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-059e8ad8d7f87859b2b8f5685ce5e5dfd8
400
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-054554b549627e1ef067dd917660dc5b62
401
05/04/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-05632e0f3da6eff5abd145598d2bb3f9ee
402
05/04/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-0581fadf39151ea9cfd427d7d873bc81d1
403
05/04/2565 ซื้อสมุนไพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-05361341dbeb92824f9428f0f9312da529
404
05/04/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-0552e3054d6691a33d36a8d9320f9a67d0
405
04/04/2565 ซื้อผ้าฝ้ายฟอกขาวหน้า ๖๐ พิมพ์ตัวอักษร ม้วนละ ๖๐ หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-04e8a84e4037d9c2552fb950c77e064e6b
406
04/04/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-040eae0c2c2de8afca272a10b78eeafd84
407
01/04/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำรอง โรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-014bde75714de8c430e70c644348e42bae
408
01/04/2565 ซื้อ  วัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙)                       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-0117df72b720dd24d62c06524e28e4fcd7
409
01/04/2565 ซื้อโต๊ะพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-01aa7bada155694a446c15cdb009090831
410
01/04/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-01d514b752b559b9236b3a62bd626636ec
411
01/04/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-01df474a4ffa3f3e34b0259ddd1d9cd056
412
31/03/2565 จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำวันที่ ๑-๔๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31e69285ed118cbff504f2ceb94d055874
413
31/03/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-3116022dd6cbebae84c04af51d63beeab3
414
31/03/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31d6643967b0f1dc2821cb946bebdd6c9f
415
31/03/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-315ee266a1151f433e69327dbf99872b17
416
31/03/2565 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31c051b4b043e7c7967a6372418e942c5c
417
31/03/2565 จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31cadb5ca0145cf8a4ed4e61e80d218480
418
31/03/2565 จ้างทำตราประทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31214fb41aae5b486e45d1cce6ffc350d4
419
31/03/2565 จ้างพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-318cc2a4874938a53a8fbf94738ad05355
420
31/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑-๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-316760bba62fe92b810bca991752aad4c6
421
31/03/2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-316b34d829a81dd64a992c648f70749362
422
31/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31448483162beb12773f710f353d29e7c4
423
31/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-31aed9389e69a4219c144d62b28941d9a3
424
31/03/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-3193e95d7b2625c182ec685f7f15ccb8dc
425
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-302b09b653cc29703e9ca2f4b2631b101c
426
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-30539962bba5d6c0e8b8cb807ae218ec90
427
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-3041898ddadc299aa7f3d55d174141ae70
428
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-301df5782acb556c780326d15a57ea4907
429
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-301991e7acf447f81b2687d0cae16833d3
430
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-30d55c550b7fdf7c092a846a0de2fb3094
431
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-308c10a2d1b7ba05faef59df2ed7561c67
432
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-3001b84aad165aae47ba176b7ea676deff
433
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-30040f023d2e92a6dabf2395972772acb0
434
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-300026a901eeea49ac12e04beb91e07e6c
435
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-30d2d254e427478aa3e115a3501c43cb5e
436
30/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-30e4039583aebb701b861662289a4e351c
437
29/03/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-29f9c4d635043aa8d6a44b84a197dcde37
438
29/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-2993d69e47bda1292160243f96f47651d8
439
29/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-29bd6d86402d91e805f86d4e5dbea4fb49
440
29/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-29059cec5ee0c76c8441d4393fb9938506
441
28/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-28727bfedb09011248a3aa8562a016d25a
442
25/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-25bf838a8aabb0ee1d55fb9f24d0ff8132
443
25/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-258b9dec4f88760a86707ea87fb5d23902
444
25/03/2565 ซื้อชุดผู้ป่วยสามัญ (เสื้อ+กางเกง) พร้อมพิมพ์อักษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-25dce8085a39bc820753980ddba0b3885e
445
25/03/2565 ซื้อผ้าถุงผู้ป่วยสามัญ พร้อมพิมพ์อักษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-2567d97409ad1cd4e3031b7f555276dc27
446
25/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-25dac424e7d2ddb2954dac1aaf429e15ef
447
24/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-24c5a998329ad1c214e3223832c5d9af50
448
24/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-241d406676d14e75110c87dc14826d7dde
449
24/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-244e99766ef248767ddf41d74ced6d6287
450
24/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-2407da8c8d5c2bd452862a03baa3da7382
451
24/03/2565 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังบ้านพักแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-24b9ccd59d6002f834af4f1ab5c298a504
452
23/03/2565 ซื้อถ่าน ขนาด ๓ เอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-23f63aff0eed5ab47ef9c3767355ca20be
453
23/03/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-23f72f978dd096546e39dff88ad485537a
454
23/03/2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-23b5646f772701a814e9faf438475aef93
455
23/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-23fdee138f71a27491850d50ddb84562d7
456
22/03/2565 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านหนองซอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-22c3b197698ad8013c9efc923298cc14a7
457
22/03/2565 ซื้อโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-22eb803bc8d739450a056cac4f0e515d09
458
22/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-228a2b650de08e21df63c2be6b6273f9f6
459
21/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-2135efe9f1c0ea802b27e4f152c3e4e6e6
460
21/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-217439a09289f8cd9f1c9fa3c25d22457b
461
16/03/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-162779f025ca6c5d39e333fd53b9209421
462
15/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15321fcd01d10ae328d9a4f2dc5a32988e
463
15/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-156e5ba06093917332fdf8a43fb29a4265
464
15/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15e8dcde60516bfabaf8456c2d7080d065
465
15/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15d7248bb731551e287fda7e119abf1f59
466
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15e1326afad4bd948b41b5db07e7bca9b2
467
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15eba251f569f81b67f5c526eecd4504b6
468
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-154a2d45510efd498fd5c7635ff0cd0b2a
469
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-157691d67ad48be33a0ff63c92e54ee5eb
470
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15033871794b12b539ba0c0b8ac2cef4e9
471
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-1579080e16270d14ae89742f0917e5e6c7
472
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15302dd2c5238cc8d312c08c97a58f0eea
473
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-155ff58146495d8cebb042fbd4e7e1a015
474
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15763c5d73f1370c41972344433d06fa84
475
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15620cb0dee267e5292808df57017e1876
476
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-156a8ccf160c793d8cc21985c022eab22b
477
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15d912eec8bbc06265a3ce5c001ca35fdb
478
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15bfe0b7dc5edf934169b94a7722f44780
479
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-153f1012c69c11061ead14f921a3fbe889
480
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-15a31de7cd3e5a4b635added7729f4f16a
481
15/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-152e05152271db16b39d5b72ce47fd9013
482
14/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-14d27ae010c65259638fe3f54403185d33
483
14/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-140b9ede2c09630a7238221b2584ebf72c
484
11/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-1115d7bdbaab574935c65417bbe5c793a9
485
11/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑๕-๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-117bb21483b6004ec03ce1fde61fd46acc
486
10/03/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-107d99f1a7175a7e42378af4bb972de0c6
487
10/03/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-102b2faf8da19d3243eacce1815dc92f2b
488
10/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-10fa55ff1633e715d82cfff21205a4bca7
489
09/03/2565 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-03-09a251c36a6a1d6317769e04be8e6c75e4
490
08/03/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-089b9871b6c867978f7384f5820b749d17
491
04/03/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-046d70899b24142ecd11d9850bdc5b982c
492
04/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-040fdd917295cf7e51715b27d23f8fd25f
493
04/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0492dd754f2e7e19706c47632f0e9b14b1
494
04/03/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-047debef99db4a64118cda0bafbb995cd9
495
04/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-04e087d48d0ffcb0b32033e3db8663046c
496
04/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-046f77b75f886a533f952e6d12da0b4f4a
497
04/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0444527d9c1bfabe4d5beacc40f4cfac0f
498
04/03/2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-048dafb4f5d517002ae9e0fbef92b510fa
499
04/03/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-04fe5b89bad43093b3ea5a2dc323c7a6f5
500
04/03/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-04d138a2016b5a4f8025905bb56da088b5
501
04/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-04b8ea07b9ba677b09983ba2f461867cc5
502
04/03/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-04eb12ea40dc0a6eb9b6f34cc2d1481335
503
04/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-040e600b37a251073b49a73249e1f6602c
504
03/03/2565 จ้างจ้างเหมาติดตั้งปั้มเคมี บ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-032a1217fa0a380b15ba87319d508f2d7f
505
03/03/2565 จ้างติดตั้งกระจกอลูมิเนียมและประตูห้องเอกซเรย์ผู้ป่วยโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03044240ed11401b57231d58bc63fbed17
506
03/03/2565 จ้างเทพื้นคอนกรีตด้านหลังอาคารงานยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0316087d0913a0b461f497eacce0bf9c1a
507
03/03/2565 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังบ้านพักแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03e10420e61e124270c0221bd2a1d2a7d9
508
03/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03d3b2500af7b6afd7cf8686f34a2cdf3d
509
03/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03c1db363d87abeb817a1e256ec26d6749
510
03/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03f46ebff6d3c8370563acf8a18101a81f
511
03/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0350b0604e6fd62af7ab03eb5bb80b2215
512
03/03/2565 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย๑% เอส.จี ,น้ำยากำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03ea98ddfea9a463e7a0fbc8e89d65675a
513
03/03/2565 ซื้อที่นอนฟองน้ำอัดหุ้มหนังเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-033186deb59182291b90fdcbdabf125604
514
03/03/2565 ซื้อปั้มเติมอากาศ AIR ROW JET ขนาด 2 HP พร้อมทุ่นลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03429ca3c21199283736ff1d24014ef934
515
03/03/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-037d96977db3bae66966207b7b3f898dc4
516
03/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03b007d697229aa338fd50287a3024179b
517
03/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0396d1897c2574785226664705d157dd31
518
03/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-033431656bff9e5b2219fadba631c77b06
519
03/03/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03c84ef67b54e0d0ddeb0a3e9695cdfb2d
520
03/03/2565 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังบ้านพักแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-03b73df29e7095b9eacc4f6ac76dd2a76e
521
02/03/2565 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-028548bb9b85b0ec685b949f5819fa638e
522
02/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02c521ae856145736a88cae77e952689fc
523
02/03/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02302453fc573314b7eb4cc14831b3ab82
524
02/03/2565 ซื้อน้ำยาถูพื้น-ฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-028c3ce7f5807c50fa837bbc89bc777d25
525
02/03/2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุปรับปรุงลานเล่นตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02339749ccea88c507650eb2b264c229b6
526
02/03/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0243f862fae071a670e431febcb4ede6a6
527
02/03/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02408ea954669cd8f73731b4c67f9bdea0
528
02/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02da91caa2621692171e4eed9c8748dfaf
529
02/03/2565 ซื้อวัสดุปรับปรุงลานเล่นตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-023f7e4e12d61752644d87e83325993c4e
530
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02106eddc448053075b944bd016c1d7d45
531
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0264510b4668844af894f3256f678e49f2
532
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02ba788e622d410c5186acf2637354e4bf
533
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0276f4b36692b38547008d914ef9593092
534
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02389631cc45cfb6686fa5b79a5fd9b7b6
535
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02487076a954c236513b1266d29a14ba1c
536
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02f585c9fa48300a83d0bf7ffe43e32e7c
537
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02cd4fd54cc3b6f40dd5f8c1112f95cfb4
538
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-02d035fd8a1cadc7985785594641a0267c
539
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-023df68a43ac32f9a98ce89c9768e3a69a
540
02/03/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-023874e50365ad3215a269d186e8b37b88
541
01/03/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-01512db9938b286fa1d6404648809f1d96
542
01/03/2565 จ้างพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0145bc43bd9b9898907a08dfadfadf21aa
543
01/03/2565 จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย วันที่ ๑-๓๑ มีนานคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0160b406bcf6ac245ede86499345073f7b
544
01/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-01b3e4efc2a75adc92361c105e267b003d
545
01/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-010b489cf2a699147f9dd95b869e7450ef
546
01/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-0158b09f0c14740a3bbf986a0e7d531531
547
01/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-018d6b743ada409908dd1dfd20457ef5f3
548
01/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-019c96898b1751a1d53ff206db5ac5bfb1
549
01/03/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-03-018e80645c998a31996b1d1af096c1718e
550
28/02/2565 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-28a0a54e179ece0ad2141e4577a684ab7a
551
28/02/2565 เช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-28e400b6bf21a2739209ec8b2994ccf1c4
552
28/02/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-284593e444bfeebdfd0d1fed9762b2787f
553
28/02/2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-28e5fd7e93c6d56cb009e0335cbee3413b
554
28/02/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-28817340e9b1fb3a2cd04a96f032ad528d
555
25/02/2565 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-02-251b1aaeca4f70cc9835e87643dc0ed1d5
556
25/02/2565 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-02-250963da7bfba1e03c2b25bb783d36dac4
557
25/02/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-25a756ab7a1650d6bb71699624e068ea72
558
25/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-25c6b0aa898c5f430f2f51f6b9cc53dc66
559
25/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-25f7c04a232752a6168c379a8c1fcacd85
560
25/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-25b7ad6246e3397ad1386efccec95c0fc6
561
25/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-2524bbce939755604e414c8b9581eb66ed
562
25/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-25c87c0279f4d22d9c5359880139f3e78d
563
22/02/2565 จ้างจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-222ab54c8c3dfbd1d6cd692da7a8141e93
564
22/02/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-22d31d347106f5a0141e94ab0284d67deb
565
18/02/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-185e4739b0fd28bc687c76f0813656c8a6
566
18/02/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-18fc6a8d3259bf627a397d06ea3ff528aa
567
18/02/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-180a89b4db030df2b42bb33298e8d0e589
568
18/02/2565 ซื้อสมุนไพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-18c3325050d1a4044800074988e8b785d1
569
17/02/2565 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2022-02-17ea7f0d3ed265a060f44615e637dfaadb
570
17/02/2565 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2022-02-176190ae295677f0409be1859ce106439e
571
15/02/2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15235a6963396f74da260dd00460514ce4
572
15/02/2565 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานโถงมุขด้านหน้าและชายคา รอบอาคาร รพ.สต.บ้านโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15c500b6516ba1185a41d4063c1ca51ea0
573
15/02/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1554b55f150e49e77d28dd88980027bfe9
574
15/02/2565 ซื้อปั๊มเติมอากาศ พร้อมทุ่นลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15ae736462ac3e49d5182766a655163f87
575
15/02/2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15bd104f9d40bb60380615c572b65acd5f
576
15/02/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-158912d8fc168ceee53cde4fca57ffa971
577
15/02/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15ae42200dc26467c72c7b2fde51268d78
578
15/02/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15a61cfff53f2ca8578fa4ade4cea413cd
579
15/02/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1515b6c5db995264ba2c9376a261c836b6
580
15/02/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-158cc1abbc069c057b6c36a496158d6d63
581
15/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-158bf013d8920445229b659d516e2a8635
582
15/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15bce90ec744165aa1a02dfb6659d5d936
583
15/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-159fc7f1cb3101895428f8f38d897d678e
584
15/02/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15e7a0fd31b8b3725942c1c46563589aa7
585
15/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-15963bc29e3f79df063ac10c5bbc433e91
586
11/02/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-11669cb4520225ff7a5aa470ba9df8c01f
587
11/02/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-111e05b468dd387c00d22fefc6e173d301
588
11/02/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-115be44cb2167b9f733bd12f421a173250
589
11/02/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1125925827ca7de18dd51360d76be7a375
590
10/02/2565 ซื้อOn-Call Advanced Blood Glucose strips ๕๐ test Acon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-10defd8dd725abedac0186bc22724d4177
591
10/02/2565 ซื้อเครื่องวัดระดับบิลิรูบินในทารก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1043844985fc9bfac9958810ba05c20a67
592
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1087f97661987afa53349dcf1b56da1a70
593
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-10f040be38907d97f5cdce19b0357bd788
594
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1005e4fb9c588185c4025e935d00b81974
595
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-10a89f3e7ac90134916ce3bdb5c9321cf3
596
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1011b5ed54ca6b633673eb1127c366e9c3
597
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-101ed0977ff56ae4b4a6967483b6ef5e05
598
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1026bcbf2a5ebab43b774b38dd3eaea613
599
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-10f6479226b1caa741516c03f392f04c01
600
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-101a08f2dd3fe4e0eb1e7fecbb0aeaab42
601
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-103c74a1aa30c433128895018b97ab9344
602
10/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-1037856c3571524c3f867153c63a1fedf0
603
10/02/2565 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2022-02-101925b0d8461fce163e87218266c3ec4b
604
08/02/2565 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-084f6396ba06a219a9d8fc0003c712e2f9
605
08/02/2565 ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-0817c1314bdaed3a86e7c2112a064ab73c
606
08/02/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-08d4194260f6fe8b5f9652bf96ee73e67d
607
08/02/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-08efb6199356b957dd26938c4db4a6c378
608
07/02/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-071c1fcd3dfb836189627b12c27ca40099
609
04/02/2565 ซื้อROCHE CARDIAC POC TROPONIN T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-0451f4eef7c0160a819049791ec70cf4a7
610
04/02/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04521d2d3bd0ff0e38cd93b491629f3be4
611
04/02/2565 ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04339c56c2e4cce1db96a496960684f6a4
612
04/02/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04b1d08268221872eca3317c67baa8efd5
613
04/02/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-044e6951af0476cf0537e4ab49f73d7f83
614
04/02/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04e34bf8670aff2fc41b1e14059e5ba61e
615
04/02/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04977a14c2d183d207bb52e93f35e0cfbe
616
04/02/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-0470c6995184d4beba6284798ea02cee79
617
04/02/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04f1d3b011a1a087f3e11b95612816c2c5
618
04/02/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04754f3732a4e0abb8adc2e273601cd517
619
04/02/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-04c572c6adea1c9a5e9af830b001b9b7c3
620
04/02/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-047fe0801520f561b36f7ec129309aca96
621
03/02/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-0312b2756ffba3e3a96b040e6568032dfc
622
02/02/2565 จ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-02e31114b390c7cf3b2b3ac7c5ac54a6a3
623
02/02/2565 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-02b9b207307e656f9256c5ddd689395fa7
624
02/02/2565 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-0275fc8524b626e17387e75b24dcc9f297
625
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-027289f85bfba95844fb460cebbe4c9a85
626
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-021bb01f907e83a44384d56ca08d5e4f06
627
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-02fa0f76437ccbc3d29a3ccecc2df5c587
628
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-02ca2cd4cb87b8baa348a3e24ca1e39977
629
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-02db33f2d4d951d2389787c405dc83a576
630
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-027f57b7b70a92e7dec073c44e57745e6f
631
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-021c347c747efb2904cf85b04b90dcc917
632
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-02f3af4b8d5f9bb92997e840e1cd53fc06
633
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-021ae17e364ddca82b1c2ed71aaebe0f4b
634
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-026cb3c2f557164e32b6bfb6b7030f2125
635
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-02fca8ce62ce0752e3b6945f405043240c
636
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-0209172a7dc125ac971149f4e2a3af0175
637
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-025f983b4100a0ce9defd9a426dbfdaf08
638
02/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-024a834f06294314e0537e38b3c6df6e34
639
01/02/2565 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-01c5d9c785d16d9b2840ebcdffbc4b27c4
640
01/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-012e89ee0dc8bbecd4944561ab0126ee46
641
01/02/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-02-01f0cf8c2b83bf6258feb5560aace08011
642
31/01/2565 จ้างเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-316acb22cd2aa1ed021b94379db0ec662e
643
31/01/2565 จ้างซ่อมแซมบ้านพักแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-310767413f4c6d4ebf9c9260fb27281f99
644
31/01/2565 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-311019a162d5dd5a11990a576a67d281c5
645
31/01/2565 จ้างพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-31357847fd351907900215fca57e282211
646
31/01/2565 จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-31a23e0a06903b8e8cc784c6858f3be38f
647
31/01/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-31710accbf931a17431bdb5926c3d79fd2
648
31/01/2565 ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๑,๔๐๖.๓๙๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-31fb1e47c13cc64e22955345134581c318
649
28/01/2565 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-28f5e3338fa79273a620f9fd5170cb9fb6
650
28/01/2565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-28f60c8daf08f65cb9728503e46a62e0f0
651
27/01/2565 ซื้อผ้าโทเรสีขาวอย่างหนา พิมพ์ตัวอักษร หน้า ๖๐นิ้ว ม้วนละ ๖๐ หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2714b8b394d9429770a7afb539c557fab8
652
25/01/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-25dace907a4044c033608e66c50e4b8bb3
653
25/01/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-25568ac75304bf5cfb14b7dcaa9fe70625
654
25/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-25510529bcdd0e844a604f97dbd295c06c
655
25/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2537d789d329ca86992375d837b0de169a
656
24/01/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-246e9d9ed0c5dad37167db047e5b8f5e4a
657
24/01/2565 ซื้อผ้าฝ้ายฟอกขาว ๖๐ นิ้ว พร้อมพิมพ์ตัวหนังสือ ม้วนละ ๖๐ หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2402b5269e56ea6c1c64d58345500356c4
658
24/01/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2472acbab67281e9dc7f59d7af03ed131e
659
21/01/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-215eaa28a38331f21f57aecc9210ee50f4
660
21/01/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-21d57c422073e4d9987d210256a5530086
661
21/01/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2140fc0cee7807144f7201ffe68fd990b7
662
20/01/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2088d14f257ad411dfd89fb04ab5b40c7c
663
20/01/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-20077be031bfec089ffa87b197fa373347
664
20/01/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2000adf00775f3ac3e47c0f9dae387845f
665
20/01/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-209c63ddb799974ff1f85f5a1c333836ac
666
20/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-2011fb38b033c55ab01e01e9968b5a48b7
667
19/01/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-195da26ec11eb84e829002cd7c0b7932ef
668
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-193022758e7654d555b62f3f68b0168061
669
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-19fcdef047333e3890c757da7cabe9460a
670
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-19b76bfcc048ff1e3be6c94b1a781f6fa6
671
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-19d9db60787b56e20b4c9c840d5fb574f0
672
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-19ce81bc263d8f00a348e8cfe4bf1d8be5
673
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1911edd7becee3ff2701a19f16a4204666
674
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-19a505838f3c30c2a35ab9b9c2be6296bb
675
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-190a758d0b03656bbb9157eaa64424535e
676
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-19b156f1a4b08788ce4db9a02c00574f7f
677
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-193b946be28a0c2a8d2e0606b39c3c5bef
678
19/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1931b3be50bd8344eb84a81c2edf38324d
679
18/01/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-18729a40bbaf715084ce1588ff8138e516
680
18/01/2565 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1856031bfdd05d19c33a25b79c55182450
681
18/01/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1853a8bb53b9638653060175510ef00912
682
18/01/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-184d04a74b88a3422e770744c8f64985d6
683
18/01/2565 ซื้อโทรทัศน์ สี LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-18e5e5bc29c2f9d0a1a2db5353a5fc7578
684
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-18f2b608420f68245734d14eb584d93dd8
685
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-183599e3e6f4a528f43eb2c5d2ea4a3b04
686
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1867d0915b9582d6e14a27d0b11ab9f2f1
687
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-18965b524e4ba747fd932f78620371d74b
688
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-18ad0235ea134424522dba9171b1073490
689
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-184373ca7bf930f4482c6d8de59fccecf4
690
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1822062090f6a6d84ae3636e8d23ff1021
691
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-18355a1601354d9eb350e7ad6ca4390d69
692
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-18559f44a46199021991e0fed692982390
693
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-180791e277c97007e8da4625edb7efdaf6
694
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1865ac8cab0a5538bf1735778b9a56ae36
695
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1875e4b863b8e112a3c3d8f86efff5d7ce
696
18/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1881519493ebec113577031034754ac4bb
697
17/01/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-178be8d673bf76a0933437eb31e26e4d7e
698
16/01/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1624897ee42e1531de73db1360ee3da0c6
699
13/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1385758218f8c4ef6e8685530b1b951024
700
13/01/2565 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผนังอาคาร รพ.สต.บ้านขามเปี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-13dea4c7ba0f328d45a31e30841b0f952e
701
12/01/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑๔-๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-124a5fb03b0c5a9b8e7f686031661d126a
702
12/01/2565 ซื้อหลอดฟลูออเรสเซนส์ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-123e632411067300dff47e214d306d339b
703
11/01/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-1195f34994fe39d9b424de7bc7a11e9cbb
704
11/01/2565 ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผลขนาด กระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าเอ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-11195611e73cf76624f6fd4c79f2bc5feb
705
10/01/2565 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-10e7b7e15d50c1db7a507c022df5ad1f0d
706
10/01/2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-102d1dee61bacc96f13444778cbb98f092
707
10/01/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-10dc4331ef0ae9ef8c31f6d938eb748bde
708
10/01/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-10db2f19dbf940ddbb0baa323aaf38679e
709
06/01/2565 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2022-01-0651d8ebeed6ba53df006dc346dc8e6873
710
06/01/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06dfba4d7de0d208e4e642ef74da586f92
711
06/01/2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06aeec5fcdbf0d104e0876f8be31686de1
712
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06f0397a9c6be789938892ce241c6dc592
713
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-062fdee9d54600ee023eab53e0186e6681
714
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-0602085453248feb52a1b206478cd7be59
715
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06fd31f615a471a4a83f49e8a05f3eb6ac
716
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06ecdb27970322e9960e170681af7bcd75
717
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06bcfbc59fc0aeadca0e8a2b656a250ba1
718
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06d4371df74e7b40b0226f84db16ed0370
719
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-0663b638eab6b6dbb0624825eaa43e3ba6
720
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06a9945cc62232f4930b78cc2717c0fdea
721
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-0652208383bb52d631e60b0e9cfc9263a4
722
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06a8da88376532874e60cd0aec95131b85
723
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06d5e8f23be9a39ebadbc9560c4655272f
724
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-0603607a019790e0054e04d5a3b8e67e30
725
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-0638efcea89a52e593bee1451437b3207f
726
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-0699231716af49f77a783a611321e8f6e1
727
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06d592ce15de71b73cb8282fc444b5c915
728
06/01/2565 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-06929d014c4f5ce24af38ad586a76efa95
729
05/01/2565 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าชั้นบนอาคาร รพ.สต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05ad9ed8b7702d2e99541a1836912e8c9e
730
05/01/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05e1b4c0f70607f04931d76f1207150be8
731
05/01/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-056ed4b8b168fe33846847f68c25b34ef5
732
05/01/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05edb9b555183b57a9b3c490fc638d1056
733
05/01/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-051285f2bc4a712acaa9c17d69ff6ee353
734
05/01/2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05914eaa66675ba7e5b2ec75da4245462f
735
05/01/2565 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-054587352a4457eb7543c11248610f91fe
736
05/01/2565 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-054f40807e40a3d84d6e0af06c8eb42345
737
05/01/2565 ซื้อถุงขยะดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05a93042b52d88c0ae2cf1554cad400987
738
05/01/2565 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05f9c67e7d27a9c88696c932cfeda1dc10
739
05/01/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-051533cc9de7a4a0e4446adc89ba16900e
740
05/01/2565 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-058c005bfa83ec6191215958c9cf86da04
741
05/01/2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05c5069650d6eaf20f7fa44436083c4d16
742
05/01/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-05f163cdeff7a0135d692ae30edb8b7d87
743
04/01/2565 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร รพ.สต.บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-04b4050861d0d2dab936263b5974d74bee
744
04/01/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-01-0452c3be56c2f406b0e6cda665d06004b3
745
30/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-30db8b1b2e43d995ba63fa4fddaf5d1ca3
746
30/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-3059377db6b31579096de1f42ccca8ac81
747
30/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-3053525be5223c7da5b287ff19e88e1d10
748
30/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-301123d9960a7c99a5ae675d4fefda9e4a
749
29/12/2564 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-290830a8085db8c900b4e889a9b55d9abc
750
29/12/2564 จ้างพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-2924ce09763bd9da19c08134e9d39b9adf
751
29/12/2564 จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-297b187f13880e50d5d3f675250bf23b78
752
29/12/2564 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-2912673735e5b840ed06ef1e962445d4c7
753
29/12/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลง วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-295123e48465bda98d709ad3bff880b3c1
754
28/12/2564 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-28b26f096a13228dc1b0070c33801345da
755
27/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-27bf0f5bf63495611e97cd98a74b6ab6a0
756
26/12/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-260dc356b3b262697f73da259895eb8d1c
757
23/12/2564 ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๑,๗๐๙.๗๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-231c0d4a1846e35e220f72f19181d9587b
758
22/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-223676964af5b1e5da11ac37ccbfaf831b
759
21/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-2133d05f53ef1fcda9cd128db09d13f537
760
21/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-215925f91ec2b2899115dcf31a4cd06aca
761
21/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-2100b7b5c0ea0258ef8977c3e563a17d7e
762
21/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-216356081ba0ccce45f97da021d1492778
763
21/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-2128b27aa3d32f446da0a058bb14c67539
764
21/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-211ffff9c83c7ecc86b77747933636b6e3
765
21/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-212434d6376f8616a38016ae5b7e98ce24
766
20/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-207f8a6809958e507b0e07a3552c1ffcbf
767
16/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-16ca5fa9a482c8c4eefb90d2275a06710a
768
16/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-169a16c56db5d28fb63fe4b9343149e5bd
769
16/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-166ad07fd8a86990b293bbafde605dc5fd
770
16/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-1603de3ce73e93e73ccb95bfc85145484c
771
16/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-16b4998612022e746fcbfe24c1048ceca6
772
16/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-16ae788744578a64d3c65aba0056d920a4
773
16/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-1672bd5929a21cc15738b29fecad6f4650
774
16/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-167631cb614432ef0d05c3090f2a636c7b
775
14/12/2564 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-141bdbad04f9d96f866b766923641a7b3a
776
14/12/2564 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-14395a9d16496bd401f2f4d78f3e1c0118
777
14/12/2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-1401320573578601b476e5ddfa498e5017
778
14/12/2564 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑๖-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-1491e0e41ad8a43221aab7d97e4b442538
779
14/12/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-1419be9b4b2cd62fe3130674ac506dfde8
780
14/12/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-148a0e0aa489316ca0a1c993856ba20576
781
14/12/2564 ซื้อสมุนไพร จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-14bb5461675104106b6b6758d5a8ab8c78
782
14/12/2564 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-1445eb96cd7eacd0afd037703a4990b945
783
13/12/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-1394fd76b040a9f864e72e2fe5ec1ad031
784
13/12/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-13ac4c40740cbec51d6185de76d8c0c523
785
09/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-09735175d8c105b1f86780f126d0967a81
786
08/12/2564 จ้างจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ตำกว่า ๔๕ ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08a980d0c52b882986086784cbed7a4599
787
08/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08885101a2810de3ac12fd5c21d105d56a
788
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-085d284ace5db8720666d35c180e26b783
789
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08dd363b8a5d2a362ac68a508040f2e865
790
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08fcdaed6ee13206a182c32de0a3a6193c
791
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08235c0ec03c319ba1077622f71ff10514
792
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0850db38687baab0de5c12f62c8146282c
793
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08fbc87925e89835051e9bf6bf571cdb9e
794
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08d21e1bba3b2ebf12f3f1645655434328
795
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-088cf0cb77afe92129231deb3a16e92ccc
796
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-081245d699fc3b37530f9f0f8de04e3782
797
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08d948a6a3f56cb4970e463fadba5afeaf
798
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0885ff27f299ef54d5730216bb1d7a73de
799
08/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-08116e22c4e60a8b9978a5cc4f7d6faed2
800
07/12/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-07ff7507fa3878e215a07c7b820007f700
801
07/12/2564 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-07e97e7f47829f607484adde8c6d091804
802
07/12/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-07ea12490eed53175d34332d6bb76c7fb4
803
07/12/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0720d755f84cbb0e190e11d6ad5df16051
804
07/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0740203164103eaca2dbab2cae7956df31
805
07/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-071c36c10771676f2e1de67af574fcc775
806
07/12/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-074696b91aa7533e8031de8f7a724294ad
807
07/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-07edf4430e9ffd41b356dab163b00796f7
808
07/12/2564 ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๑,๔๑๐.๓๑๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0769a06627e8cf2e170fbd6e6e89bff290
809
07/12/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0777feb0d34a1c46d5d28fcc80d783a63e
810
03/12/2564 จ้างซ่อมบำรุงรักษารายปี แบบรวมอะไหล่ Nurse Call จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-03d1f74cdda4ddc61005b3371cde3a0d30
811
03/12/2564 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงพยาบาลเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0383bd32b8d0f219775d4adb0c1ce4204c
812
03/12/2564 จ้างปรับปรุงห้องเอกซเรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-036502e38b877a3d7be1eafb0b02ee1d4d
813
03/12/2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0344e542cc4b8d1adafcc3ff393c431024
814
02/12/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-024ed9cfff6093b21918914193c53090a1
815
02/12/2564 ซื้อพรมเช็ดเท้าดักฝุ่นและกันลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-02dd142c1c3ec01443fd126c371b378d97
816
02/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-02f3f1c6f430789855267e6900e01ef388
817
02/12/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-02e7fbe9564a4451da9494d3a0150e9fae
818
01/12/2564 จ้างจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ตำกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-12-0127e1ab92690f77cb37730a73a2bd6801
819
30/11/2564 จ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-30f33eb0af39a1e91aba4489c8d34b2ae7
820
30/11/2564 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-304b33904627c9460561be48d7b9251c54
821
30/11/2564 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-30273f826f51e4bb63a2f3542fde00ef7c
822
30/11/2564 จ้างพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-30fcd88f0c34908aa26861160b67db37fb
823
30/11/2564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-30f2af400d20f0baaa8ec1973ef0afb635
824
30/11/2564 ซื้อัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-300a882bd99af599852c4e7f958138aac8
825
25/11/2564 จ้างจ้างเหมาพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-25cab0f709ae40a5f0c4200cfbbf5c9965
826
25/11/2564 ซื้อตู้แช่เย็นกระจก 3 ประตู พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-2512c5af4e045823287e62692d54ab88be
827
19/11/2564 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-19d8147af0c7490f76018081a60e3dca3b
828
19/11/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-19f0ca8893e3652b44da7e0d1e0ed325fe
829
19/11/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-19e8a50ef7938a348d1b6f1d57261c2717
830
19/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-194ff38bfe7a9e94815e2135d492d0f076
831
19/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-1963cafe170d8462a8b8c951b4b9663fc2
832
19/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-1925486aeb72d3bceb883dc528db8c5d41
833
19/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-199695db77b89e029ee76f858fd6025558
834
19/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-19b237c01023a91e1828c2a970775af0a4
835
17/11/2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-17ddfc15f383051230593c5fcf8e4047a8
836
16/11/2564 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-165968c0688964dd82f1e5f62ee042a07a
837
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-16610d30aa02bab04b6498b1d40a21f2e4
838
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-16f89954eb1864d90d6a4a79373b53b6fe
839
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-1678ebf2b0ae825c52ee745674e90effeb
840
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-162b7a151e12d89b3a241da9afb86c9ba5
841
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-1601251d94622bc600f1e7ba553b83bcb8
842
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-162e250ba69e76c35691f391ee36e9ba4f
843
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-16a0cea94a665a6fa2cf609433f1b88295
844
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-1668771ca3e71289bd110b93fe4c160156
845
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-16a8023f4a82889208d43dd09e3a88b695
846
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-160440e625019ca231a6f2ae638c8828e0
847
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-16d030c1a67919e8511c0c753ff5f3d38e
848
16/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-16e1d30147bc0482452207d1d24f795191
849
12/11/2564 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค วันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-1284dea75474af6483731992cb53865d77
850
11/11/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-11cd1156c94f3049226d1341d9fae51581
851
11/11/2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-1178301c348750cb820232e1dd905d93a0
852
11/11/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-111af941c44215a5d9e7dcceb07a480215
853
11/11/2564 ซื้อสมุนไพร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-11c3ab7769110ebc0c3ed78bbca2e2033f
854
09/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-0990c7a112db6c779a930a68211ae5774a
855
09/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-09254521d92fbc8970ce20921742de43f3
856
09/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-090d160b6221f0cc9cce0cb0aca604ddb8
857
09/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-09957e091830a2c6a4043f8d0db7157cb1
858
09/11/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-09a8168577b47a5839b44fef342258b515
859
09/11/2564 วัสดุงานบ้านงานครัว 2021-11-096c7a55b0db9fd248ca423c534012502e
860
09/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-09c7fa415bdc9a3acb4a8b20137f4236a5
861
08/11/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-08d4b6b25ed285c81a1cd22f65a5581cb5
862
05/11/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-05f5b73ebc58f568c599b63ab81feec356
863
05/11/2564 ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-053588c006733bb7597bff1f9c04d52376
864
05/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-05889ee37118d6cc76b8711c1740efd7ac
865
04/11/2564 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-04d1045c24bc5e2b52c817f31712198b3d
866
04/11/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-0430ff0003c2905dbb92cfeca0ee9510cc
867
04/11/2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-04fa984e343e82b4b2ee7e34253ae10adb
868
04/11/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-04de6137f494d0b658a0c47b3979f84e73
869
04/11/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-045c30ffebde71dcff2c8218342acef30a
870
04/11/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-0468ea59db39a5d6735b436a24b65d68b0
871
04/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-0487fe17141e19b17f0c5174145b8a692e
872
04/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-044e8d879360da47a199f469d91e96ff15
873
04/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-0400d120589e752b33ddebe7db1945bd74
874
04/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-041db50672cb4f3088f9b1a363714a77ae
875
04/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-0442f370768a1617cb6c3cebd89d307c34
876
04/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-043b7f3b0b15aa00a0791a05ab8a90b390
877
04/11/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-046f0442a3557356ee4aa0017cf7f6d9e8
878
03/11/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-03c2180f27a5a2d4d0712117ecc4fdf284
879
03/11/2564 ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๑,๕๕๙.๓๓๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-0325dc33d01bd692d045804c332ce0f434
880
01/11/2564 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-01c3a869efa58633e0b53a83b93c6e60a5
881
01/11/2564 จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-11-01f9fc5a84b7a6c4790b9444e76d08e94d
882
29/10/2564 จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-291f96bd17baf436ea28396b50446b746f
883
29/10/2564 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29311ffd7b3409e1bc4cf331bf50eeaf28
884
29/10/2564 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29ae7b3d3de4f0e3d30255bf11e7842734
885
29/10/2564 จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน ๒๕,๘๓๖ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29338f11b7485a3d0ba99a0937fc653d0a
886
29/10/2564 เช่าเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล DR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29b03e2365d20631aa792d6d7c54816096
887
29/10/2564 ซื้อซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29f2ff56dcf336e8bf822312e0ceec93a9
888
29/10/2564 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29a8b77e8b97827f05f0fd4276d2f68172
889
29/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29befade914424321cf7f259df1fbc50c8
890
29/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-2906556755abf2a3ab7813fc1aa90872d7
891
29/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29a506ed3c3a6b70fac8f6e90be5f82ddd
892
29/10/2564 จ้างซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ประจำวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-29a73acd5e15c27a1b05fa3a77654d0e72
893
28/10/2564 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-2819e5d6c300ad5d15f0ca36038677ce1b
894
28/10/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-28b0a756c62cf94c3188737d63f594dc40
895
28/10/2564 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ระหว่าง วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-28340172afae24cdcda58ea705d8746f69
896
27/10/2564 จ้างทำป้ายอะคริลิค จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-272f046027855285380e7a289b8f88dbbb
897
27/10/2564 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-27b927e9920852735ef9e10403e89a9779
898
26/10/2564 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-26f2942649b3aa977209ccaa242706df9c
899
25/10/2564 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-25deb6f6d2b05572d46e6c23dc323a5532
900
25/10/2564 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-25b33a5e9edaafb3b485bba0411f446578
901
25/10/2564 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-25c7458184d64c9f57324d3a51ce64a685
902
25/10/2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-25a0c2d0650b2d618d47c20ca74fd87fb1
903
25/10/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-2548b71fae4e7a602dea65ebe39e3559c6
904
25/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-254adbf071108dd401fdc827a488e13e48
905
25/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-25c98e882c8d046660cb248c1c9dffd4f2
906
25/10/2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-25272eb3b323557c9677d00b9816b8df9b
907
25/10/2564 ซื้อัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-2547cbd08e06f7dee71847e384c856dc9f
908
24/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-24a53fc0f01c4147ebc657d66388dde56f
909
21/10/2564 จ้างซ่อมแซมรั้วกั้นที่จอดรถ พร้อมขัดสีตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-21050b4a2d7e04266ad10622fee5979c37
910
21/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-21fca41c3cb064747941b01b03204b6757
911
21/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-217c8757c62d43b322aebc247f66ce00e2
912
21/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-21f7da5cd16de0db265685224bcc8bdabf
913
21/10/2564 ซื้อัสดุสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-219000ca1a7b5236fe35a14dd63b5cc8a4
914
20/10/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-20be358e49010c03f23004936513eadd64
915
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-19692234ac3634173092372968b91c5f5a
916
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-195e18d4f0695354303f42d5a9df61459e
917
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-19bdc6cd396be0efdb36297c332fdc2c76
918
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-190298d486fa3ee47340ff80175c547073
919
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-19f34a72083f8baa67ec3153447c3588a7
920
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-1917d806157b47211568dba40aa8ec163d
921
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-19bacb825f362b186655a0eed02666987b
922
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-199f75b79a20d09e6d78172c0db286ac34
923
19/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-19f66e8c7b1cd7d95ab5e17d7d53850f78
924
15/10/2564 ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๑,๓๐๗.๕๙๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-154c816b6471af58ecde6afb8a2ebe7111
925
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14f3b34b928ce42af1ee69d758b0d0afb4
926
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14a7b4829da78cdd1b04fcbb679a92178e
927
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-142452c9f4fb007b2f8b581b23e5bff2e9
928
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14b5ade4072c293d6ade0d83f8929eb414
929
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14d78c63dbdbfee6bc1870a6038443584c
930
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-149ff6a448b0cc21d612852ef4b4ec0552
931
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14524eecd956d97d829d13c318a3d4ff69
932
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14d3a5ad13fe172363839a727f6239f65f
933
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14f76b359215c2bcdb3a642e3311960d20
934
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14dd8f5f30e76135028726e53a193cbad9
935
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14f657d95f13175d43978023c3e69c1504
936
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-149e3d0bca034e4720fa179de33cfc4c47
937
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14f8954853b394aa0cab111f803763a09f
938
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-143983785926a3ea516d27321458be6e0d
939
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-149101753c66606c0e3aa0ed17d705bea1
940
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-148c553b2eaec84af46521c31d6c16a409
941
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-1474787a76acf87156472cb0905d7e9c37
942
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14c53cd199692354daa21d40921226f4c6
943
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-1415527054843e647ab0dcab12346e49cb
944
14/10/2564 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-14ccc0709278862de5d006ba7103adc90a
945
14/10/2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-146ffd8b6bda9fcae83dcb27216a8b6b18
946
12/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-122bfcf12eb054ac679c791a0b01487c30
947
12/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-122f937653aacf9424d793a1eef6e369ab
948
12/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-12df625966c3d57ab395a35b8936ee9bfb
949
12/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-12e81565aa8d272606ed67e09b85413b9b
950
12/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-12745f04f8298df9e14d4756bda2a8d2a5
951
12/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-12063a943f768fd451492f913a3d0f3301
952
12/10/2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-121ca56fe4e2823d1716e637d391331b96
953
08/10/2564 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-08ac6e7860939b2f4c04f132f9d5f313cc
954
01/10/2564 จ้างพิมพ์เอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-10-010aabe76b205c009ed0723df00cc89e60